Kredyt oddłużeniowy SKOK

Kredyt lub pożyczka oddłużeniowa to bardzo złożony proces, który wymaga szczegółowej analizy sytuacji w jakiej znajduje się klient. Na wstępie naszej współpracy z klientem wymagamy przedstawienia aktualnego stanu zadłużenia, podania ilości dni opóźnień oraz szczerego wyjaśnienia powodów ich powstania, przedstawienia osiąganych dochodów oraz możliwego zabezpieczenia kredytu (wniosek wstępny) . Następnym etapem będzie ocena historii kredytowej klienta oraz możliwości jej „wyczyszczenia” po spłacie na podstawie aktualnego raportu BIK, który jest wymagany od każdego wnioskującego uczestnika kredytu. Na bazie tej wiedzy możemy przystąpić do dalszego działania. Nie ruszamy się z oddłużaniem Klienta bez takiej analizy raportu BIK. Jest to wiedza, która umożliwia nam zorientowanie się w sytuacji i przygotowanie odpowiedniej strategii działania.

Następuje przedstawienie klientowi i omówienie wstępnych warunków oraz przedstawienie listy wymaganych  dokumentów. Po złożeniu wniosku wraz z konieczną dokumentacją oraz akceptacji przez instytucję finansującą następuje podpisanie umowy kredytowej i spłata zadłużenia klienta, w zależności od sytuacji jednorazowo lub w transzach.

Każdy klient ma obowiązek przedstawienia zaświadczeń o całkowitej spłacie zobowiązań. Po otrzymaniu tych dokumentów przystępujemy do drugiej fazy pomocy tj. „wyczyszczenia” negatywnych wpisów w bazach BIK i BR itp. Nie każdy wpis da się łatwo wykasować. Pewne zapisy są nie do ruszenia. Często usunięcie dwóch, trzech negatywnych zapisów (to znaczy przeniesienia całego zobowiązania do działu statystyk) zdecydowanie poprawia tzw. scoring Klienta, a tym samym otwiera nowe możliwości wcześniej nieosiągalne.

Po wyczyszczeniu baz kredyt klienta, który w tym momencie staje wiarygodny dla kredytodawców,  jest jak najszybciej przenoszony (refinansowany) do banku z wydłużonym okresem spłaty oraz niższym oprocentowaniem. Po tak kompleksowym działaniu możemy stwierdzić, że udało się pomóc i w końcu Klient może spać spokojnie.

 

Wniosek wstępny do oddłużenia

Nasze usługi

Zapewniamy swoim Klientom produkty i realizacje najwyższej jakości. Naszą firmę cechuje profesjonalizm i perfekcjonizm.